Θεραπεία Kρουστικού Υπερήχου

Η θεραπεία κρουστικού υπερήχου πραγματοποιείται με μια συσκευή που χρησιμοποιείται στην ορθοπεδική, φυσικοθεραπεία, αθλητιατρική, ουρολογία και κτηνιατρική. Κύριοι στόχοι της είναι η γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο και η αποκατάσταση της κινητικότητας.
Η εφαρμογή της στηρίζεται στην δημιουργία κρουστικών κυμάτων (shockwave) και την μετάδοση αυτών στους ιστούς, με ακριβή έλεγχο πίεσης και συχνότητας. Σαν αποτέλεσμα έχει:
α. Αύξηση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού στην προσβεβλημένη περιοχή.
β. Μείωση του πόνου.
γ. Διάλυση ασβεστωμάτων (οστεοφύτων)
δ. Μείωση μυϊκού σπασμού.
ε. Διέγερση της αναγεννητικής ικανότητας των ιστών.
στ. Βελτίωση λεμφικής κυκλοφορίας.
ζ. Μείωση οιδήματος και κατακράτησης υγρών.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τενοντίτιδες, ασβεστοποιήσεις (π.χ. άκανθα πτέρνας, ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου), μυϊκοί πόνοι, πελματιαία απονευρωσίτιδα, σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας, trigger points.