Θεραπευτική μάλαξη

Η μάλαξη είναι ο χειρισμός των μαλακών ιστών του σώματος για θεραπευτικούς σκοπούς.
Η μάλαξη χρησιμοποιείται κυρίως για την επίτευξη της χαλάρωσης, την βελτίωση του ύπνου, για την θεραπεία επώδυνων μυοσκελετικών καταστάσεων, καθώς και για την μείωση του άγχους και συγκαταλέγεται στις ασφαλείς θεραπευτικές μεθόδους χωρίς σημαντικούς κινδύνους ή παρενέργειες.