Πρεσσοθεραπεία

Η διαλείπουσα πνευματική συμπίεση είναι μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται με ιατρικές συσκευές που περιλαμβάνουν αντλία αέρα και φουσκωτά βοηθητικά μανίκια ή μπότες. Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να βελτιώνει τη φλεβική κυκλοφορία στα άκρα ασθενών που υποφέρουν από οίδημα.
Η προκαθορισμένη διαλείπουσα συμπίεση δημιουργείται από την εκ περιτροπής πλήρωση και κένωση των κυψελών αέρα της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο, ξεκινά η φυσική κίνηση της μυϊκής αντλίας υποστηρίζοντας τις φλέβες και τα λεμφαγγεία στην εκτέλεση της λειτουργίας τους, επιτυγχάνοντας έτσι την αποσυμφόρηση των οιδημάτων.