Επανεκπαίδευση ισορροπίας

Η ισορροπία και η ιδιοδεκτικότητα συνίστανται βασικά στη συνειδητή ή μη, επίγνωση της θέσης του σώματος μας σε σχέση με το χώρο γύρω του και στη διατήρηση της σταθερότητας του κέντρου βάρους μας.

Το σώμα μας χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες αισθητηριακής ανατροφοδότησης για να προσανατολιστεί ώστε να ολοκληρώσει διάφορες δραστηριότητες , από απλές καθημερινές εργασίες έως πιο πολύπλοκες κινήσεις στον αθλητισμό.

Επιπλέον, το σώμα μας χρησιμοποιεί ιδιοδεκτικές πληροφορίες για να προστατεύσει τους μύες και τις αρθρώσεις του,. μέσω μη συνειδητής σταθεροποίησης και σωστής τοποθέτησης για να αποτρέψει τραυματισμούς. Παράλληλα ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ελλειμματική ιδιοδεκτικότητα είναι υπεύθυνη για την έναρξη και εξέλιξη του εκφυλισμού των αρθρώσεων σε υγιή άτομα.

Έχοντας αυτό κατά νου, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η προσθήκη ασκήσεων ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας στο πρόγραμμα προπόνησης ή αποκατάστασης από τραυματισμούς είναι σημαντική στην πλήρη αποκατάσταση και στην πρόληψη μελλοντικής δυσλειτουργίας των αρθρώσεων.

Στο φυσικοθεραπευτήριο μας αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

α) Της πλατφόρμας ισορροπίας PEDALO όπου αξιολογούμε  και εξασκούμε την ισορροπία.

 

β) Την δοκιμασία δυναμικής ισορροπίας Y Balance Test.

γ) Με μια σειρά άλλων μέσων, όπως τραμπολίνο, μπάλα bosu, δίσκους και μαξιλάρια ισορροπίας, επιτυγχάνοντας έτσι ένα μεγάλο και πολύπλευρο αριθμό ερεθισμάτων κατά την εξάσκηση.